Monday, May 27, 2024 הוסף למועדפים   קבע כדף בית   Login  
 טפסים תשפ"ג
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
הגדרות תפקידיםמנהל אתר 9/16/202242.02 KBDownload
לוח גאנט-אירועי פתיחהמנהל אתר 9/16/202221.37 KBDownload
תעודת בגרות חברתית-אישור הוריםמנהל אתר 9/16/202234.18 KBDownload
אכפת לי-יוזמה חברתיתמנהל אתר 9/16/20221.93 MBDownload
דף הנחיותמנהל אתר 9/16/202271.45 KBDownload
דף מידע-מקומות התנדבותמנהל אתר 9/16/202223.75 KBDownload
 יוזמים שינוי
 טפסים חשובים
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
פרטי קשר רכשי תכניות ומסגרותמנהל אתר 10/27/202017.67 KBDownload
מעורבות חברתית תשפאמנהל אתר 10/27/2020753.75 KBDownload
שאלון ביטוחמנהל אתר 10/27/202032.37 KBDownload
קול קוראמנהל אתר 10/27/2020369.37 KBDownload
מעודכן תעודת בגרות חברתית אישור הוריםמנהל אתר 9/15/202234.18 KBDownload
הגדרות תפקידיםמנהל אתר 10/27/202042.13 KBDownload
אישור הוריםמנהל אתר 10/27/202040.50 KBDownload
לוח גאנטמנהל אתר 10/27/202020.30 KBDownload
זימון-מפגש מיוחדמנהל אתר 10/27/2020136.44 KBDownload
 סרטון ההדרכה לאפליקציית טריביו
 מעורבות חברתית-מסמכים