מצב:    
 
יום ראשון 29 מרץ 2020 הוסף למועדפים   קבע כדף בית   כניסה למערכת  
 לימודים בחרום-משבר הקורונה

תקבילית ספרתית - כיתה י'2 (לילך זמיר):

נא לצפות בסרטון הבא בנושא מגבר שרת תכונות:

https://www.youtube.com/watch?v=_aN3tEX1olg

נא לצפות בסרטון הבא בנושא מגבר שרת הופך מופע:

https://www.youtube.com/watch?v=yQqVlvh3zjE&list=TLPQMTUwMzIwMjBiFmSsXfjPKA&index=2

נא לצפות בסרטון הבא בנושא מגבר שרת עוקב:

https://www.youtube.com/watch?v=p7QBzJMAQ4Q

נא לפתור את דף התרגילים הבא בנושא מגברי שרת (רק תרגילים 1-5):

http://www1.amalnet.k12.il/holtz/profession/miclla/aeam/takmic/resources%20reserve/%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%95%20%D7%A6%D7%91%D7%99/3%20%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%A8%D7%AA.pdf


זמינה בשעות 12:00 - 14:00 לכל שאלה

בברכת הצלחה וימים טובים יותר, לילך - רכזת המגמה