יום ראשון 29 מרץ 2020 הוסף למועדפים   קבע כדף בית   כניסה למערכת  
 חומרי לימוד

 

שלום לכל התלמידים

בעקבות חוסר הוודאות למועד חזרה לשיגרה ולמידה מרחוק
מצורפים קישורים לפי נושאים אשר תיבחנו עליהם כאשר נחזור ללימודים .
אתם מתבקשים לעבור על הנושאים וללמוד את החוקים ואת ההיסטוריה של הענף.
לאחר חופשת הפסח תבחנו במבחן אמריקאי על הנושאים המצורפים לכם.
בריאות לכם ולבני משפחתכם, שמרו על עצמכם.
ערן וכל צוות אימון גופני 
 

ג'ודו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D

http://www.bekaloot.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-1861-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%92%D7%95%D7%93%D7%95.aspx

https://www.kami.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%97%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95

 
              

 משחקים האולימפיים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99

 

   שחייה תחרותית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%9F

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA

https://www.google.com/search?q=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A+%D7%A9%D7%9C+%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94+%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%AA&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=he-il&client=safari

https://www.sportsmedicine.co.il/%d7%9b%d7%aa%d7%a3-%d7%a9%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9f/

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%99

https://www.shaibamaim.co.il/doc/swimming-facts

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA


כדור עף

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%A3

http://www.iva.org.il/Docs/season 2014 2015/RULES2015-2016HEBREW.pdf

http://www.iva.org.il/Docs/BVB_ RULES_2009-2012 HEBREW_ A4_v5.pdf

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%A3

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%A3_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D

https://he-il.facebook.com/isrvolley

https://www.facebook.com/isrvolley/posts

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%A3_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

http://www.caduraf.info/af/500_all_01.htm

https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=9912241